behlife
  • امکان ارسال سوال برای مشاور به صورت ناشناس 
  • امکان مشارکت سوال کننده به صورت سوال و جواب پزشکان 
  • امکان امتیاز دهی کاربران به پاسخ پزشکان 
  • رتبه بندی پزشکان بر اساس نظرکاربران 
  • امکان مشارکت پزشکان در قسمت مقاله ها با درج مقاله جدید 
  • بایگانی سوالات پاسخ داده شده برای هر پزشک 
  • امکان ارجاع سوالات پرسیده شده به یک دسته بندی دیگر 
  • تائید پزشکان بر اساس مدارک ارسالی توسط آنها 

سال راه اندازی : 1391


نمایش وب سایت : http://behlife.ir/


آدرس یاریما :

تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، پلاک 5، واحد 103

تلفن واحد اداری : 66158739

تلفن واحد فروش : 66158737

ایمیل : info@yarima.co

ایمیل : Sales@yarima.co