درباره ما

آدرس یاریما :

تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، پلاک 5، واحد 103

تلفن ها :

واحد اداری : 66158739-021

واحد فروش : 66158737-021

ایمیل :

بخش اداری : info@yarima.co

بخش فــروش : sales@yarima.co

بخش استـخدام : jobs@yarima.co

توضیحات

بار گذاری فایل

آدرس یاریما :

تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، پلاک 5، واحد 103

تلفن واحد اداری : 66158739

تلفن واحد فروش : 66158737

ایمیل : info@yarima.co

ایمیل : Sales@yarima.co