منشور حقوقی مشتریان ( کارفرمایان)

  1. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به درخواست ها و شکایات از حقوق مشتریان ( کارفرمایان) می باشد.

  2. مشتریان ( کارفرمایان) حق دارند در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی مراتب را به مدیران گزارش دهند و از نتایج شکایت خود پس از رسیدگی مطلع گردند.

  3. دریافت گزارش روند کار از حقوق مشتریان می باشد. شماره تلفن 66158739 پاسخگوی روند پیشرفت کار کارفرمایان محترم می باشد.

  4. ارائه خدمات پشتیبانی بدون هیچگونه غذر و بهانه ای : تمامی محصولات شرکت یاریما به مدت 6 ماه تمام، پشتیبانی خواهند شد و طی این مدت مجموعه هیچگونه چرایی نسبت به خدمات ارائه گردیده مطرح نخواهد نمود.

  5. ارائه مشاوره و ارائه اطلاعات از تعهدات مجموعه یاریما می باشد . درخواست مشاور و اطلاعات از حقوق کارفرمایان یاریما می باشد که این مجموعه در قبال آن مسئول می باشد.

  6. محرمانه تلقی گردیدن اطلاعات کارفرمایان: تمامی اطلاعات کارفرمایان محرمانه تلقی خواهند شد و طبق بند 3 ماده 9 ذکر گردیده در قرارداد همکاری، تمامی اعضای خانواده یاریما موظف به رعایت اصل امانت داری می باشند و در غیر این صورت تمامی ضرر و زیان ناشی، متوجه ایشان خواهد بود.

آدرس یاریما :

تهران، خیابان آزادی، کوچه قدیر، پلاک 5، واحد 103

تلفن واحد اداری : 66158739

تلفن واحد فروش : 66158737

ایمیل : info@yarima.co

ایمیل : Sales@yarima.co